World Association of Veterinary Anatomists WAVA
Association Mondiale des Anatomistes Vétérinaires AMAV
Weltvereinigung der Veterinäranatomen WVVA
Asociación Mundial de Anatomistas Veterinarios AMAV