NAV - Revised 2012  
World Association of Veterinary Anatomists WAVA
NEV
Association Mondiale des Anatomistes Vétérinaires AMAV
 
Weltvereinigung der Veterinäranatomen WVVA
 
Asociación Mundial de Anatomistas Veterinarios AMAV
last update: 12/06/04

webmaster